Școala Gimnazială nr. 1 Blăgești îți propune să asigure cadrul favorabil unei educații solide pentru toți elevii implicând în procesul de dezvoltare școlară deopotrivă factorii educaționali și comunitatea locală.

Misiunea dascălilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Blăgești este aceea de a construi o unitate de învățământ de talie europeană.

Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație; în opinia noastră educația nu este un privilegiu pentru câțiva, ci este un drept al tuturor, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, apartenență religioasă.

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul și menirea socială.

Demersurile educaționale sunt centrate pe:

 

  • a învăța să ȘTII;
  • a învăța să FACI;
  • a învăța regulile CONVIEȚUIRII;
  • a învăța să FII.