Şcoala Gimnazială Nr.1 Blăgești este o unitate de învăţământ cu tradiţie, care și-a început activitatea la 26 aprilie 1965, într-o casă închiriată. Și-a desfășurat activitatea fără întrerupere. În anul 1990 a sărbătorit 125 ani de existență.

           Clădirea în care funcționează școala în prezent este modernă, cu 8 săli de clasă, laborator de fizică-chimie-biologie, istorie –geografie, cabinet de informatică, bibliotecă, sală de sport.

        În cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 Blăgești, care este unitatea cu PJ, mai sunt cuprinse ca structuri următoarele unități școlare: Școala Primară Nr.2 Blăgești, Școala Gimnazială Nr.1 Buda și Grădinițele Nr.1 Blăgești, Nr.2 Blăgești și Grădinița Nr.1 Buda.

           De-a lungul timpului, în această școală au profesat cadre didactice de renume, care au  făcut faimă școlii băcăuane. De pe băncile școlii noastre au ieșit, an de an, elevi care mai târziu au ajuns profesori, medici sau ingineri renumiți sau, pur şi simplu, oameni de valoare ai societății. Toate acestea au făcut ca această școală să se bucure de un respect deosebit în cadrul comunității.

        Colectivul didactic de astăzi  îmbină fericit entuziasmul tinereții cu experiența cadrelor didactice mai în vârstă, încercând, prin modul în care îşi îndeplinește misiunea, să ducă mai departe buna tradiție a școlii și să impună în comunitate respectul și considerația de care s-a bucurat în trecut. Atmosfera în școală este plăcută, destinsă, propice unui proces instructiv-educativ de calitate. Această atmosferă este transmisă elevilor și întregii comunități.

Viziunea

Misiunea

Revista școlii

Personal

Baza materială

Documente